top of page
Překlady
PRÁZDNE 1
Prázdne 2
Cena v Kč
Cena v EUR
Čeština
Slovenština
180 Kč
7,60 €
Angličtina
Němčina
Polština
Ukrajinština
270 Kč
11,50 €
Maďarština
Francouzština
Italština
Ruština
320 Kč
13,50 €
Slovinština
Rumunština
Bulharština
Srbština
350 Kč
15,00 €
Nizozemština
Portugalština
Lotyština
Litevština
380 Kč
16,00 €
Dánština
Finština
Švédština
Norština
390 Kč
16,50 €
Turečtina
Arabština
Perština
Hindština
550 Kč
23,20 €
Čínština
Japonština
Korejština
Hebrejština
650 Kč
27,50 €
Jiné jazyky
Na vyžádání
Na vyžádání
Překlady
PRÁZDNE 1
Prázdne 2
Cena v Kč
Cena v EUR
Čeština
Slovenština
180 Kč
7,60 €
Angličtina
Němčina
Polština
Ukrajinština
270 Kč
11,50 €
Maďarština
Francouzština
Italština
Ruština
320 Kč
13,50 €
Slovinština
Rumunština
Bulharština
Srbština
350 Kč
15,00 €
Nizozemština
Portugalština
Lotyština
Litevština
380 Kč
16,00 €
Dánština
Finština
Švédština
Norština
390 Kč
16,50 €
Turečtina
Arabština
Perština
Hindština
550 Kč
23,20 €
Čínština
Japonština
Korejština
Hebrejština
650 Kč
27,50 €
Jiné jazyky
Na vyžádání
Na vyžádání
PRÁZDNE 1
Prázdne 2
KOREKTURA
Korektura - cena v €
PREKLAD
Preklad Cena v €
PREKLAD + KOREKTURA (12% Sleva)
P+K v €
Čeština
Slovenština
90 Kč
3,80 €
180 Kč
7,60 €
225 Kč
9,50 €
Angličtina
Němčina
Polština
Ukrajinština
135 Kč
5,70 €
270 Kč
11,50 €
337 Kč
14,35 €
Maďarština
Francouzština
Italština
Ruština
160 Kč
6,80 €
320 Kč
13,50 €
400 Kč
16,90 €
Slovinština
Rumunština
Bulharština
Srbština
175 Kč
7,50 €
350 Kč
15,00 €
437 Kč
18,50 €
Nizozemština
Portugalština
Lotyština
Litevština
190 Kč
8,00 €
380 Kč
16,00 €
475 Kč
20,00 €
Dánština
Finština
Švédština
Norština
195 Kč
8,20 €
390 Kč
16,50 €
487 Kč
20,60 €
Turečtina
Arabština
Perština
Hindština
275 Kč
11,60 €
550 Kč
23,20 €
687 Kč
29,00 €
Čínština
Japonština
Korejština
Hebrejština
325 Kč
13,70 €
650 Kč
27,50 €
812 Kč
34,30 €
Jiné jazyky
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
bottom of page